Giá trị định giá Đất đường Quốc lộ 1A, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

3,950,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
3,160,080 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
4,345,110 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
13,830,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc lộ 1A, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)