Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Linh, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

43,200,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
34,560,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
47,520,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
13,411,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Linh, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)