Giá trị định giá Đất đường Hoàng Đạo Thúy, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

16,662,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
13,329,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
18,328,695 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
14,668,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hoàng Đạo Thúy, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)