Giá trị định giá Đất đường Đường vào trung tâm thương mại Bình Điền, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

13,694,460 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
10,955,568 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
15,063,906 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
13,550,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường vào trung tâm thương mại Bình Điền, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)