Giá trị định giá Đất đường Ụ Ghe, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

38,263,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
30,611,080 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
42,090,235 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
38,275,970 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ụ Ghe, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)