Giá trị định giá Đất đường Tam Hà, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 08/2023

Giá trị định giá Đất trung bình

52,152,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
41,722,080 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
57,367,860 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
38,654,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tam Hà, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)