Giá trị định giá Đất đường Phú Châu, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

88,346,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
70,677,568 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
97,181,656 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
39,412,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phú Châu, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)