Giá trị định giá Đất đường Tam Châu, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

35,258,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
28,206,752 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
38,784,284 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
37,139,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tam Châu, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)