Giá trị định giá Đất đường Tam Bình, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

42,230,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
33,784,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
46,453,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
39,033,910 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tam Bình, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)