Giá trị định giá Đất đường Cây Keo, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

40,879,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
32,703,776 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
44,967,692 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
37,139,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cây Keo, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)