Giá trị định giá Đất đường Đường Số 9, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

34,712,420 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
27,769,936 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
38,183,662 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
36,760,090 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 9, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)