Giá trị định giá Đất đường Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

222,296,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
177,837,568 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
244,526,656 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
361,571,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)