Giá trị định giá Đất đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

460,210,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
368,168,592 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
506,231,814 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
365,151,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)