Giá trị định giá Đất đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

410,800,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
328,640,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
451,880,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
372,311,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)