Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

370,233,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
296,186,880 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
407,256,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
343,672,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)