Giá trị định giá Đất đường Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

474,621,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
379,696,800 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
522,083,100 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
375,891,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)