Giá trị định giá Đất đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

471,198,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
376,958,544 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
518,317,998 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
365,151,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)