Giá trị định giá Đất đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

397,068,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
317,654,848 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
436,775,416 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
350,832,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)