Giá trị định giá Đất đường Trương Minh Giảng, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

56,136,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
44,909,160 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
61,750,095 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
56,593,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trương Minh Giảng, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)