Giá trị định giá Đất đường Trưng Nữ Vương, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

109,573,890 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
87,659,112 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
120,531,279 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
106,579,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trưng Nữ Vương, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)