Giá trị định giá Đất đường Lý Thường Kiệt, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

94,683,540 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
75,746,832 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
104,151,894 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
107,634,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lý Thường Kiệt, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)