Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

155,428,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
124,343,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
170,971,680 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
101,303,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)