Giá trị định giá Đất đường Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

84,705,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
67,764,480 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
93,176,160 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
101,303,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)