Giá trị định giá Đất đường Phạm Văn Đồng, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

114,139,620 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
91,311,696 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
125,553,582 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
103,413,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phạm Văn Đồng, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)