Giá trị định giá Đất đường Đường Số 6, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

105,234,330 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
84,187,464 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
115,757,763 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
102,358,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 6, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)