Giá trị định giá Đất đường Huỳnh Khương An, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

115,409,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
92,327,552 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
126,950,384 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
108,689,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Huỳnh Khương An, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)