Giá trị định giá Đất đường Tân Lập 2, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

65,650,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
52,520,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
72,215,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
60,167,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tân Lập 2, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)