Giá trị định giá Đất đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

85,851,810 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
68,681,448 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
94,436,991 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
72,182,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)