Giá trị định giá Đất đường Đường T4A, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

93,729,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
74,983,872 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
103,102,824 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
74,370,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường T4A, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)