Giá trị định giá Đất đường Đường C12, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

98,457,540 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
78,766,032 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
108,303,294 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
74,370,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường C12, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)