Giá trị định giá Đất đường Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

92,259,460 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
73,807,568 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
101,485,406 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
73,641,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)