Giá trị định giá Đất đường Đường B4, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

97,500,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
78,000,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
107,250,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
75,828,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường B4, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)