Giá trị định giá Đất đường Huỳnh Văn Cam, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

90,178,620 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
72,142,896 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
99,196,482 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
71,453,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Huỳnh Văn Cam, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)