Giá trị định giá Đất đường Đường B2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

104,933,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
83,947,008 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
115,427,136 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
69,995,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường B2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)