Giá trị định giá Đất đường Đường Số 8, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

31,598,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
25,278,672 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
34,758,174 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
39,033,910 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 8, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)