Giá trị định giá Đất đường Đường Số 6, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

31,293,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
25,035,072 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
34,423,224 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
38,275,970 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 6, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)