Giá trị định giá Đất đường S2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

74,742,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
59,793,616 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
82,216,222 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
73,641,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (S2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)