Giá trị định giá Đất đường Nhất Linh, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

60,176,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
48,141,488 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
66,194,546 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
57,784,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nhất Linh, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)