Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Thủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

346,517,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
277,214,080 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
381,169,360 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
372,311,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Thủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)