Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

64,706,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
51,765,376 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
71,177,392 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
61,954,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Trường Tộ, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)