Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

298,074,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
238,459,680 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
327,882,060 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
365,151,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)