Giá trị định giá Đất đường Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

73,738,730 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
58,990,984 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
81,112,603 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
75,099,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)