Giá trị định giá Đất đường Hàm Nghi, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

61,247,410 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
48,997,928 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
67,372,151 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
60,167,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hàm Nghi, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)