Giá trị định giá Đất đường Đường S11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

72,280,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
57,824,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
79,508,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
75,828,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường S11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)