Giá trị định giá Đất đường Vòng xoay cầu Trần Khánh Dư, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

157,680,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
143,242,840 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
171,391,140 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
191,051,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Vòng xoay cầu Trần Khánh Dư, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)