Giá trị định giá Đất đường Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

209,150,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
167,320,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
230,065,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
191,051,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)