Giá trị định giá Đất đường Trường Sa, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

178,200,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
142,560,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
196,020,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
201,213,540 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trường Sa, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)