Giá trị định giá Đất đường Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

193,222,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
154,578,112 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
212,544,904 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
191,051,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)