Giá trị định giá Đất đường Đào Duy Từ, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

229,364,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
183,491,616 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
252,300,972 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
209,343,380 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đào Duy Từ, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)