Giá trị định giá Đất đường Hoa Hồng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

183,062,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
146,450,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
201,368,750 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
205,278,460 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hoa Hồng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)